ผลไม้กระป๋อง SPF
ผลไม้เเช่เเข็ง SPF

ผักกระป๋อง SPF
ผักเเช่เเข็ง SPF

Welcome to SPF


บริษัท สหปราจีนบุรี อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (SPF) ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ดำเนินการผลิตสินค้าแปรรูปจากผักและผลไม้ในรูปแบบต่างๆ โดยมีประสบการณ์ในการผลิตผลไม้และผักกระป๋องมายาวนานกว่า 20 ปี

นอกจากนี้ทาง SPF เล็งเห็นความต้องการของทางตลาดที่ขยายตัวกว้างขึ้น จึงวางแผนขยายสายการผลิตอื่นอาทิ ผลไม้อบแห้ง และผักแช่แข็ง เพื่อสนองความต้องการของตลาดในอนาคต

สินค้าของเรา »


About Us

บริษัท สหปราจีนบุรี อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (SPF) โดย มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพ จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงงานฝาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความชำนาญในการผลิตอาหารกระป๋อง กอปรกับการคำนึงถึงความต้องการอันหลายหลากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของลูกค้า

Our Product

เรามีสินค้าแปรรูปจากผักและผลไม้ในรูปแบบต่างๆ โดยมีประสบการณ์ในการผลิตผลไม้และผักกระป๋องมายาวนานกว่า 20 ปี นอกจากนี้ทาง SPF เล็งเห็นความต้องการของทางตลาดที่ขยายตัวกว้างขึ้น จึงวางแผนขยายสายการผลิตอื่นอาทิ ผลไม้อบแห้ง และผักแช่แข็ง เพื่อสนองความต้องการของตลาดในอนาคต

Global Standard

มาตรฐานของกระบวนการผลิตของทาง SPF ได้รับการรับรองจากองค์การต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ISO 9001:2000, BRC, GMP, HACCP, OU and HALAL ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพที่ทาง SPF มีต่อผู้บริโภค